Yargıtay Kararı – Alan Adı Davaları

             

T.C       

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/391

K. 2011/8996

T. 18.7.2011

KAVRAMLAR

Alan Adı Davaları

Marka Tescili

Ticaret Unvanı

Haksız Rekabet

Marka Hakkına Tecavüz

Markanın Hükümsüzlüğü

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/10/2009 tarih ve 2008/97-2009/197 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Alper Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe,...

Devamını Oku