Aleniyet Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/15657

K. 2009/15096

T. 29.9.2009

• HAKARET ( Hükümlü Olan Sanığın Görevlilere Hakaret Ettiği – Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmediğinin Gözönüne Alınacağı )

• ALENEN HAKARET ( Hükümlü Olan Sanığın Görevlilere Hakaret Ettiği – Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmediğinin Gözönüne Alınacağı )

5237/m.125

ÖZET : Hükümlü olan sanığın cezaevinde görevlilere hakaretinde, aleniyet unsurunun gerçekleşmediği gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Kasten...

Devamını Oku