Ceza Genel Kurulu Kararı – Nitelikli Yağma

                   

T.C           

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/6-219

K. 2011/280

T. 20.12.2011

KAVRAMLAR

Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin Hak Ve Mecburiyetleri

Aleyhe Bozma Yasağı

Güvenlik Tedbiri

Eşya Müsaderesi

Faillik

Nitelikli Yağma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 37, 54, 62, 149

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 307

5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük… Madde 8

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Mülga) Madde 318, 326

Devamını Oku