Alt Kira Sözleşmesi Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/3-749

K. 2012/50

T. 8.2.2012

• KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davacı ile Dava Dışı Dernek Arasındaki Kira Sözleşmesinin Alt Kira Olduğunun Kabulü – Davacının Dava Dışı Derneğin Davalı Belediye ile Yaptığı Kira Sözleşmesi Gereği Kira İlişkisinde 1. Kiracıya Bağlı Olduğu )

• ALT KİRACININ KİRACILIK SIFATININ SONA ERMESİ ( Davacının 1. Kiracının Davalı Belediye ile Yaptığı Kira Sözleşmesinden Doğan Haklarını Kullanabileceği/Eldeki Davada Alt Kira İlişkisinin Bulunduğu/Kiranın Devrinin Sözkonusu Olmadığı/Alt Kira )

• KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( 2. Kiracı Olarak Büfeyi Kullanan Davacının Alt Kiracı Olması Nedeniyle 1. Kiracının Davalı Belediye ile Yapmış Olduğu Kira Sözleşmesine Tabi Olduğu – Belediyenin Kira Sözleşmesini Feshinin Bağlayıcı Olduğu...

Devamını Oku