Alt Soy İle İlgili Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/10529

K. 2005/13143

T. 29.9.2005

• EVLAT EDİNME ( Evlat Edinenin Alt Soyunun Bulunmaması Gereği – Evli Olan Evlat Edinilmek İstenilenin Eşinin Rızası Alınmaksızın Hüküm Kurulamayacağı )

• ALT SOY BULUNMAMASI GEREĞİ ( Ergin Bir Kimsenin Evlat Edinilebilmesi İçin )

• EVLİ KİŞİNİN EVLAT EDİNİLMESİ ( Eşinin Rızası Alınmaksızın Hüküm Kurulamayacağı )

4721/m.313/1-2

ÖZET : 1- Ergin bir kimsenin evlat edinilebilmesi için evlat edinenin alt soyunun bulunmaması gerekir.

2- Dosyada mevcut nüfus kayıt örneğinden, evlat edinilmek istenilen davalının evli olduğu anlaşılmaktadır. Davalının eşinin rızası alınmaksızın hüküm kurulması da doğru değildir.

DAVA : Taraflar...

Devamını Oku