Amaca Uygun Kullanma Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/33

K. 2007/126

T. 31.1.2007

• KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Etrafındaki Mer’a Alanının Tarlaya Oranla Çok Büyük Olduğu ve Bütünlük Arzettiğinden Mer’a Olarak Tesciline Karar Verileceği – Tarla Olarak Kullanımın Niteliğini Değiştirmeyeceği )

• MER’A ( Kullanım Özellikleri İtibariyle Bütünlük Arzettiği Aksi Halde Amacına Uygun Kullanılamayacağı – Parçası Olduğu Anlaşılan Taşınmazın Tarla Olarak Kullanılmasının Niteliğini Değiştirmediği/Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kazanılamayacağı )

• TARLA OLARAK KULLANILAN TAŞINMAZ ( Etrafındaki Kendisine Göre Çok Büyük Olan Alanın Mer’a Olduğundan Mer’a Olarak Tescil Edileceği )

• AMACA UYGUN KULLANIM ( Mer’aların Bütünlük Arzettiği – Parçası Olduğu Anlaşılan Taşınmazın Tarla Olarak Kullanılmasının Niteliğini Değiştirmeyeceği )

Devamını Oku