Ambalajla İlgili Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/2927

K. 2005/12590

T. 15.12.2005

• İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Konusu Ambalaj İpliklerinin Davalılardan Satın Alındığına İlişkin Dosya İçinde Bir Belgenin Mevcut Olmadığı – Davacının Zarara Uğradığı İddia Edelin Tekstil Ürünlerini Mahkemeye İbraz Etmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )

• AMBALAJ İŞİ NEDENİYLE İPLİK SATIN ALINMASI ( Alındığına İlişkin Dosya İçinde Bir Belgenin Mevcut Olmadığı – İtirazın İptali/Davacının Zarara Uğradığı İddia Edelin Tekstil Ürünlerini Mahkemeye İbraz Etmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )

• ZARARA UĞRANMASI NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Dava Konusu Ambalaj İpliklerinin Davalılardan Satın Alındığına İlişkin Dosya İçinde Bir Belgenin Mevcut Olmadığı – Davacının Zarara Uğradığı İddia Edelin Tekstil Ürünlerini Mahkemeye İbraz Etmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi...

Devamını Oku