Bireysel Başvuru Formlarının Alınmasında ve Gönderilmesinde İzlenecek Usul ve Yöntem

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

 

Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.07.02-298-2012/661/49004 21/09/2012

Konu : Mahkemelerce bireysel başvuru formlarının alınmasında ve gönderilmesinde izlenecek usul ve yöntem

 

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

…BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

…ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18’inci maddesiyle getirilen düzenlemeyle 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148’inci maddesinde yapılan değişiklik sonucunda; Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla herkesin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabileceği düzenlenmiş, 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı...

Devamını Oku