Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/9496

K. 2011/11391

T. 3.11.2011

• TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hazine Tarafından Açılan Davada Dava Konusu Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kaldığı İddiası – 5841 S.K. Hakkındaki Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararının Eldeki Davada Dikkate Alınması Gereği )

• KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Hazinenin Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Açtığı Tapu İptali ve Sicilin Kütükten Terkini Talebini İçeren Dava – 5841 S.K. Anayasa Mahkemesince İptali ve İptal Tarihi Dikkate Alınarak Davanın Esasının Değerlendirileceği )

• ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( 5841 S.K. Hakkındaki Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararının Eldeki Davada Dikkate Alınacağı – Davanın Esasının 28.11.1997 Tarih 5/3 S.İçtihadı Birleştirme Kararına Göre Değerlendirilmesi...

Devamını Oku