İSTANBUL …İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/………. Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : ………………..2013 tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyan ve itirazlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Sayın Bilirkişi tarafından mahkemenize sunulan tarafımızca tebellüğ edilen bilirkişi raporunu ve varılan sonuçları, eksik olgulardan yola çıkılarak yapılan tespitleri içerdiği ve dolayısıyla haksız ve kabul edilemez olduklarından kabul etmiyor ve itiraz ediyoruz.

Öncelikle tüm taleplerimize ve delil listemizde bulunmasına rağmen çekin keşide edildiği bankadan aynı keşidecinin hesabından ödenen ve kendisinin attığı imzaları taşıyan emsal çek asıllarının bankadan celbi yönündeki talebimiz nazara alınmamakla sırf diğer delillerle yetinilmesi eksik ve kabul edilemez sonuçlara yol açmıştır. Bu nedenle mezkur imzalarla karşılaştırma yapılarak tekrar...

Devamını Oku