Aktif Dava Ehliyeti Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4376

K. 2005/5877

T. 9.6.2005

 

• ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Ev Eşyaları Davacının Kızı ve Borçlu Damadının Birlikte Oturdukları Evde Haczedildiği – Davacının İhalede Aldığı Malları Borçlunun Karısı Olan Kızına Bağışladığının Kabulü Gerektiğinden Davacının Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı )

• AKTİF DAVA EHLİYETİ ( 3. Kişinin İstihkak Davası – Dava Konusu Ev Eşyaları Davacının Kızı ve Borçlu Damadının Birlikte Oturdukları Evde Haczedildiği/Davacının İhalede Aldığı Malları Borçlunun Karısı Olan Kızına Bağışladığının Kabulü Gerektiğinden Davacının Bulunmadığı )

• İHALEDEN ALINAN EŞYALARIN BAĞIŞLANMASI ( 3. Kişinin İstihkak Davası/Ev Eşyaları Davacının Kızı ve Borçlu Damadının Birlikte...

Devamını Oku