İSTANBUL …  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……… Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

KARŞI TARAF

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalı vekilinin cevaplarına karşı beyanlarımızın arzıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davalı vekili tarafından mahkemeye verilen cevap dilekçesinde ileri sürülen olaylar tamamen dayanaksız ve gerçek dışıdır. Yapılacak yargılama, dinlenecek tanıklar ve celp edilecek deliller ve kayıtlar ile bu husus ortaya çıkacaktır.

2-Davalı vekilinin “boşanma davasını açmaya kusurlu tarafın hakkı olmadığı” yolundaki iddiası yersizdir. Şöyleki, iş bu davada kusurlu olan taraf davalı taraf olup müvekkil iş bu davayı açmaya mecbur kaldığı için açmıştır. Her ne kadar müvekkil davacının kusuru olmasa da., bir an için kusuru kabul etmemek kaydıyla, Yargıtay 2.hukuk dairesinin 12.01.2005 tarih ve 2004/15197...

Devamını Oku