İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/………Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVALI : 

VEKİLİ : Avukat Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Ek Beyanlarımız ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda dosya numarası yazılı dava dosyasının ……………………………. tarihli celsesinde verilen ara karar ile delil listesi ve düplik dilekçesi sunulması konusunda tarafımıza süre verilmiştir. Ara kararın son maddesinde eksiklikler ikmal edildiğinde inceleme günü belirlenmek kaydıyla dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir.

2- İlgili ara karar çerçevesinde düplik dilekçemiz ve delil listemiz sayın mahkemeye sunulmuştur, dosyada mübrezdir.

3- Delil listemizde celbi talep olunan belgeler vardır.

4- Henüz delillerimiz toplanmadan, ara kararda belirtildiği üzere eksiklikler ikmal edilmeden dosya...

Devamını Oku