İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ NE

 

DOSYA NO: 2013/………. E

(CEVAP VEREN)

DAVALI :

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DİĞER DAVALILAR :

VEKİLİ : 

DAVACILAR :

VEKİLLERİ :

KONU: ………………………. tarihli ara karar gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Davalı ………………………………………..’nin dava dosyasına …………………………… tarihli sunmuş olduğu beyan dilekçesini kabul etmiyor ve itirazlarımızı bildiriyoruz.

2- Davalı ……………………………………. müvekkil ……………………………………..’nin müşterisi olup uzun süreli olarak yapılan “………………………………….” ile müvekkillimizden kaza konusu aracı kiralamıştır. Yerleşik Yargıtay içtihatlarından da açıkça görüleceği üzere ve ayrıca Karayolları Trafik Kanunu 3 ve 85. maddeler uyarınca, müvekkil şirket, işleten sıfatına sahip değildir. Bu çerçevede, işleten sıfatı, müvekkilden “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi”ne istinaden aracı kiralayan ……………………………..’ ne aittir.

Devamını Oku