Araç Sürücüsünün Sorumluluğu Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/12285

K. 2006/13088

T. 28.11.2006

 

• ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN SORUMLULUĞU ( Davacının Başlangıçta Her İki Sorumludan Aynı Miktarları İstemesine Karşın Sonradan Sadece İşleten Sıfatı Nedeniyle Sorumlu Olan Davalının Daha Fazla Tazminatla Sorumlu Tutulmasını İstemesi B.K.’nun 147. Maddesine Aykırı Olduğu )

• MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİNİN SORUMLULUĞUNUN ARTIRILMASI ( Sonradan Sadece İşleten Sıfatı Nedeniyle Sorumlu Olan Davalının Daha Fazla Tazminatla Sorumlu Tutulmasını İstemesi B.K.’nun 147. Maddesine Aykırı Olduğu )

• MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Zararın Birden Fazla Kişi Tarafından Meydana Getirilmesi Durumunda Zarar Gören Dilediği Takdirde Eyleme Katılanların Birisinden ve Birkaçından veyahut Tamamından Zincirleme Olarak Sorumlu Tutulmalarını İsteme Hakkına Sahip Olduğu...

Devamını Oku