Ariyet Sözleşmesi Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/2139

K. 2010/3052

T. 17.3.2010

 

• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Davalıların Taşınmazda Bir Yıl Oturmalarına Muvafakat Ettiği – Dava Tarihi İtibarı İle Öngörülen Sürenin Sona Ermediği/Davanın Zamanından Önce Açıldığı ve Dinlenmesine Olanak Bulunmadığı )

• ARİYET AKDİ ( Yazılı Olabileceği Gibi Sözlü de Yapılabileceği – Muayyen Bir Müddet İçin Öngörülebileceği Gibi Aynı Yasanın 303. Md. Uyarınca Gayrı Muayyen Bir Süre İçin de Yapılması Gerektiği )

• MUVAFAKAT ( El Atmanın Önlenmesi – Davacının Davalıların Taşınmazda Bir Yıl Oturmalarına Muvafakat Ettiği – Dava Tarihi İtibarı İle Öngörülen Sürenin Sona Ermediği/Davanın Zamanından Önce Açıldığı ve Dinlenmesine Olanak Bulunmadığı )

Devamını Oku