Arkeolojik Sit Alanı Hakkında Yargıtay Kararları

 

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2004/4756

K. 2005/2733

T. 18.5.2005

• KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA MUHALEFET ( Taş Ocağında Patlatılan Dinamitler/Birince Derecede Arkeoloiik ve Doğal Sit Alanında Kaldığından Yapılan Eylemin Doğal Dokunun Bozulmasına Yol Açıp Açmadığının Araştırılması Gerektiği )

• ARKEOLOİİK VE DOĞAL SİT ALANI ( Taş Ocağında Patlatılan Dinamitler/Birince Derecede Arkeoloiik ve Doğal Sit Alanında Kaldığından Yapılan Eylemin Doğal Dokunun Bozulmasına Yol Açıp Açmadığının Araştırılması Gerektiği – Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet8 )

• TAŞ OCAĞINDA PATLATILAN DİNAMİTLER ( Birince Derecede Arkeoloiik ve Doğal Sit Alanında Kaldığından Yapılan Eylemin Doğal Dokunun Bozulmasına Yol Açıp Açmadığının Araştırılması Gerektiği – Zararın Varlığı ve Doğal Dokunun Bozulması Halinde 2863 S.K...

Devamını Oku