Arsaların Kamulaştırılması Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/2842

K. 2005/5438

T. 24.5.2005

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE İDARE ADINA TESCİL TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Tarih – Arsanın ve Bağımsız Bölümlerin Kamulaştırma Bedellerinin Tesbiti Usulü – Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Eksilmesinin Tesbiti Usulü ) ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Arsaya Emsal Satışlara Göre Bağımsız Bölümlere ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçilmesi Gereği ) BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçileceği ) DEĞER KAYBI ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen – Mülkiyet Davacılarda Kalmasına Rağmen % 100’lük Değer...

Devamını Oku