Adli Sicil Kaydının Silinmesi Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/4171

K. 2011/2651

T. 20.4.2011 

• ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının 657 S.K. Md. 48 Kapsamındaki Cezalardan Olduğu – Kaydın Silinmesi Talebinin Reddine Karar Verileceği )

• MÜESSİR FİİL ( Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının 657 S.K. Md. 48 Kapsamındaki Cezalardan Olduğu – Kaydın Silinmesi Talebinin Reddedileceği ) 

657/m.48

765/m.456

5352/m.Geç.2 

ÖZET : Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı hükümlünün müessir fiil sebebiyle aldığı cezanın infazını müteakip adli sicil arşiv kaydına alınan kaydın silinmesinin mümkün olup olmadığına ilişkindir. Hükümlünün adli sicil arşiv kaydının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde...

Devamını Oku