Asgari İşçilik Oranı İle İlgili Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/11872

K. 2006/2294

T. 7.3.2006

 

• MENFİ TESPİT DAVASI (Prim ve Gecikme Zammının İptali ile Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi Nedeniyle)

• ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLERİ ( Malzeme-İşçilik-Kar ve İşin Yürütülmesinde Etken Diğer Unsurların Konuya İlişkin Düzenlemeler Işığındaki Hesaplamaya Dayalı Olarak Belirli Orandaki İfadesi Olması )

• İSTAHKAK BEDELİNDEN MAHSUP ( İşçilik Oranlarının Tespiti Aşamasında Unsur Olarak Gözetilmiş Olan Malzemeye İlişkin Faturaların İstihkak Bedelinden Düşülmesine Olanak Bulunmadığı Gibi İhale Konusu İşin Sıralanan Unsurları ve Dosya İçeriğindeki Kanıtlar Işığında Yapılan İnceleme Uyarınca Kurum Tarafından Uygulanan İşçilik Oranından Uzaklaşmayı Gerektirir Durumun Bulunmaması )

 

Devamını Oku