Asıl Alacak Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/13361

K. 2007/180

T. 15.1.2007

 

ASIL ALACAĞA İLİŞKİN ÖDEME ( Dava Tarihinde Temerrüde Düşen Sigortacının Faiz Borcunu Ödemediği – Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı )

SİGORTACININ TEMERRÜDÜ ( Dava Tarihinde Düştüğü – Sadece Asıl Alacağa İlişkin Olan Kısmi Ödemeyi Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı/Sigortacı Tarafından Tevdi Mahalli Tayini Yoluna Gidilmediği )

TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Dava Sırasındaki Asıl Alacağa İlişkin Ödeme Davacının Hesabına Değil Bankaya Müracaatında Ödenmek Üzere Havale Şeklinde Yapıldığı – Sigortacının Davanın Açılmasıyla Temerrüde Düştüğü )

KISMİ ÖDEME ( Sadece Asıl Alacağın Ödendiği/Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı – Davacının Hesabına Değil Bankaya Müracaatında Ödenmek Üzere Havale Şeklinde Yapıldığı/Sigortacı Tarafından Tevdi Mahalli Tayini...

Devamını Oku