Asıl İşveren – Alt İşveren Hakkında Yargıtay Kararları

 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/11733

K. 2010/11997

T. 3.5.2010

 

• ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade – Alt İşverene Verilen İşte Asıl İşverenin İşçisinin Çalışıp Çalışmadığı Yapılan Alt İşverenlik Sözleşmesinin İş Hukukunun Öngördüğü Kamusal Yükümlülüklerden Kaçınmayı Amaçlayıp Amaçlamadığının Araştırılacağı )

 

• MUVAZAA ( Yapılan Alt İşverenlik Sözleşmesinin İş Hukukunun Öngördüğü Kamusal Yükümlülüklerden Kaçınmayı Amaçlayıp Amaçlamadığının Yapılan Alt İşverenlik Sözleşmesinin İşçilerin Haklarını Kısıtlamaya Yönelik Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )

 

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Alt İşverene Verilen İşte Asıl İşverenin İşçisinin Çalışıp Çalışmadığı Yapılan Alt İşverenlik Sözleşmesinin İş Hukukunun Öngördüğü Kamusal...

Devamını Oku