Harp Okulları Kanunu

 

 

 

          Kanun Numarası           : 4566

          Kabul Tarihi                 : 11/5/2000

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/5/2000   Sayı : 24052

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5   Cilt : 39

 

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                        Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             Madde – 1 Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarındaki yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, harp okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarını, bunlara bağlı eğitim-öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve...

Devamını Oku