ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6318

Kabul Tarihi: 22/5/2012

MADDE 1– 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süredir.”

MADDE 2- 1111 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Son yoklamada” ibaresi “Yoklamada” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “son”, “numara ile veya numarasız” ve “ve ahziasker” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3- 1111 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askeralma işlemleri

MADDE 13- Askeralma işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca yürütülür.”

MADDE 4- 1111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14-...

Devamını Oku