ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU

 

Kanun Numarası                : 4752 Kabul Tarihi                       : 11 .4.2002 Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 24/4/2002      Sayı : 24735 Yayımlandığı Düstur          : Tertip :      Cilt : 7       Sayfa : 8294

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunda...

Devamını Oku