T.C.

                  İSTANBUL

        …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:2013/……. ESAS

İSTANBUL …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

İLGİ: 2013/………. Esas Sayılı Yazınız

İlgi sayılı yazınızla sormuş olduğunuz dosyamız borçluları 1- …………………………………. A.Ş 2-…………………… LTD.ŞTİ 3-…………………………… hakkında ……………….. keşide tarihli ve ……………… TL bedelli çek ile müdürlüğümüzün 2013/……. Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış olup, ancak Çek Miktarı, Yasal Faizi, Gecikme Faizi ve tüm ferileri ile ilgili dosyamıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Ayrıca alacaklı vekilinin de haricen ödeme yapıldığı ile ilgili dosyamızda herhangi bir beyanı yoktur.

Bilgi ve gereği saygıyla arz olunur.

İSTANBUL …İCRA MÜDÜR...

Devamını Oku