Asliye Hukuk Mahkemeleri Hakkında Yargıtay Kararları

 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/20605

K. 2008/55

T. 8.1.2008

DERNEĞİN TASFİYESİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinde Yapılması Gerektiğine Dair Kanun Hükmü Bulunmadığı – Asliye Hukuk Mahkemelerinin Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevleri Dışında Kalan Dava ve İşlere Bakacağı )

GÖREVLİ MAHKEME ( Derneğin Tasfiyesi – Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevleri Dışında Kalan Dava ve İşlere Bakacağı – Derneğin Tasfiyesi Davasını Görebileceği )

5235/m.6

ÖZET : Dava, mahkeme kararıyla kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin, para, mal ve haklarının tasfiyesi isteğine ilişkindir. Dernekler Kanununda ve Türk Medeni Kanununun tüzel kişilere ilişkin...

Devamını Oku