Atama Kararları Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/3114

K. 2008/3142

T. 13.3.2008

 

MANEVİ TAZMİNAT ( Davalıların Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi İçin Gerçekleştirilen İşlemlerin Zeminini Oluşturan İşlemlerde İmzaları Bulunduğundan Davacının Zararından Davalı Bakanla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )

 

YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Gerçekleştirilen İşlemlerin Zeminini Oluşturan İşlemlerde İmzaları Bulunduğundan Davacının Zararından Davalı Bakanla Birlikte Diğer Davalıların Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )

 

İŞLEMİ MEYDANA GETİRENLERİN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞU ( Atama İşleminde Davalıların Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi İçin Gerçekleştirilen İşlemlerin Zeminini Oluşturan İşlemlerde İmzaları Bulunması Nedeniyle )

 

Devamını Oku