T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/11774

K. 2011/12474

T. 10.10.2011

• İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ (Bonolarda da Uygulanabilen TTK 613/3. Md.sine Göre Keşidecinin İmzası Dışındaki Her İmza Aval Şerhi Sayılacağı – Aval Veren Kimin İçin Taahhütte Bulunmuş İse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu)

• AVAL ŞERHİ (İhtiyati Haciz İstemi – Bonolarda da Uygulanabilen TTK 613/3. Md.sine Göre Keşidecinin İmzası Dışındaki Her İmza Aval Şerhi Sayılacağı/Aval Veren Kimin İçin Taahhütte Bulunmuş İse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu)

• AVAL VERENİN SORUMLULUĞU (İhtiyati Haciz İstemi – Bonolarda da Uygulanabilen TTK 613/3. Md.sine Göre Keşidecinin İmzası Dışındaki Her İmza Aval Şerhi Sayılacağı/Aval Veren Kimin İçin Taahhütte Bulunmuş İse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu)

6762/m.613/3

818/m.486/1

ÖZET...

Devamını Oku