Avukata Direnme Hakkında Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

Esas     : 2010/20345

Karar  : 2012/13221

Tarih  : 4.6.2012

YARGI GÖREVLİSİNE DİRENME ( Avukat ve İcra Görevlisine Direnen Sanığın Eyleminin TCK’nın 265/2 ve 43/2. Md.sine Uyduğu )

LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Müdafiinin Lehe Hükümlerin Uygulanması İsteğine Rağmen Taksitlendirme Hususunda Bir Karar Verilmemiş İse de Bu Yöndeki Talebin İnfaz Sırasında da Değerlendirilebileceği – Yargı Görevlisine Direnme )

AVUKATA DİRENME ( Yargısal Görev Yapan Avukata Direnen Sanığın Eyleminin TCK’nın 265/2 ve 43/2. Md.sine Uyduğu )

5237/m.43/2,265/2

ÖZET : Yargısal görev yapan avukat ve icra görevlisine direnen sanığın eyleminin TCK’nın 265/2, 43/2. maddesine uyduğu gözetilmemiş ise de karşı temyiz olmadığından...

Devamını Oku