Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/237

K. 2007/4886

T. 17.7.2007

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Akdi İlişki Olmadığından Husumet Yokluğundan Reddedilen Alacak Davası – Vekalet Ücretinin Maktu Olması Gerektiği )

VEKALET ÜCRETİ ( Husumet Yokluğundan Reddedilen Davanın Vekalet Ücretinin Maktu Olduğu – Akdi İlişkinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davacının Alacağı Talep Hakkının Bulunmadığı )

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Husumet Yokluğundan Davanın Reddedilmesi – Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )

HUSUMET ( Taraflar Arasında Akdi İlişkinin Olmadığı/Alacağın Talep Hakkının Bulunmadığı – Vekalet Ücretinin Maktu Olması Gerektiği )

1086/m. 438/7...

Devamını Oku