Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescile İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/6-123

K. 2011/301

T. 11.5.2011

ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıların 2. Satışa Karşı Önalım Davası Açmakla Tercih Hakkını “Ayın Yönünde” Kullandıkları ve Söz Konusu Maddedeki Tercih Hakkının “Aynı Dava İçerisinde” ya da “Farklı Dava İçerisinde” de Olsa Bir Kez Kullanılabileceği )

TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Önalım Hakkına Dayalı – Davacıların 2. Satışa Karşı Önalım Davası Açmakla Tercih Hakkını “Ayın Yönünde” Kullandıkları ve Söz Konusu Maddedeki Tercih Hakkının “Aynı Dava İçerisinde” ya da “Farklı Dava İçerisinde” de Olsa Bir Kez Kullanılabileceği )

TERCİH İŞLEMİ ( Davayı Yeni Malike Yöneltme Hakkını Kullanan Davacının Karşı Tarafın Muvakafati Bulunmadıkça İddiasını...

Devamını Oku