Ayıp İhbarı Hakkında Güncel Yargıtay Kararları

   

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2009/4-11

K. 2009/99

T. 4.3.2009

• AYIP NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (Davacı Tüketicinin Davaya Kadar Hatta Dava Açtıktan Sonra Aracı Kullanmış Olması Davalıları Yasal Sorumluluktan Kurtarmadığı)

• ZAMANAŞIMI SÜRESİ (Davacı Baştan Beri Sözleşmeyi Ayakta Tutarak Malın Ayıpsız Bir Yenisi İle Değiştirilmesini İstediğine Göre Ayıpsız Yeni Mal Kendisine Teslim Edilinceye Kadar Elindekini İade Yükümlülüğü Altında Olduğu)

• SATIŞ SONRASI HİZMETLER (Aynı Model Aracın Stoklarda Bulunmaması ve Bu Nedenle Temin Edilmesinin Güç Olması – Dava Konusu Aracın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi Yönündeki Davacı Tercihi Hukuken Haklı Olması)

• ARACIN MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ (Davacı Baştan Beri Sözleşmeyi Ayakta Tutarak Malın Ayıpsız Bir Yenisi...

Devamını Oku