Ayıp İhbarı Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/1635

K. 2011/1553

T. 15.3.2011

MENFİ TESPİT DAVASI (Standın Ayıplı Olması Nedeniyle İş Bedelinin Bir Kısmından Borçlu Olunmadığının Tespiti)

AYIP İHBARI (Davalıca İşin Ayıplı Yapıldığına Dair Sözleşme Bedelinden İndirim Yapılması ve İcra Takibinde Bedelinin Tenzil Edilmesinin İhbar Kabul Edileceği)

İŞİN AYIPLI YAPILMASI SEBEBİYLE İNDİRİM HAKKI (Dava Öncesi Alınan Tespit Raporu ve Mahkemece Alınan Rapordaki Tutarın Davada Talep Edilen Miktarla Aynı Olduğu – Bu Miktar Kadar Davacının Borçlu Olmadığı)

2004/m.72

818/m.194, 198

ÖZET : Davacılar davalının yaptığı standın ayıplı olması sebebiyle iş bedelinin bir kısmından borçlu olmadıklarının tespitini ve standın sözleşmeye aykırı...

Devamını Oku