Edimlerin Aynen İfası Hakkında Yargıtay Kararları

YARGITAY 

13. HUKUK DAİRESİ 

E. 2003/9094

K. 2004/847 

T. 29.1.2004 

• TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Haksız Yere Sözleşmeye Aykırı Davrandığı Sonucuna Varıldığı Taktirde Davacının Davalının Sözleşme Gereğince Edimlerinin Aynen Yerine Getirmesine Karar Verilmesini İsteminin Değerlendirilmesi Zorunlu Olduğu ) 

• AYNEN İFA TALEBİ ( Davalının Haksız Yere Sözleşmeye Aykırı Davrandığı Sonucuna Varıldığı Taktirde Talebin Değerlendirilmesi Gereği ) 

• MÜSPET ZARAR ( Belirli Bir Döneme İlişkin Müspet Zarara Hükmedildiği Halde Bu Yöndeki Diğer İsteğin Reddine Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) 

818/m.264 

ÖZET :Davacı dava dilekçesinde açıkça davalının sözleşme gereğince edimlerinin aynen yerine getirmesine karar verilmesini istemiştir. Taraflar arasındaki sözleşme 5 yıl süreli olup, davacının böyle bir talepte bulunmasına hukuken...

Devamını Oku