Ayıplı İmalat Hakkında Yargıtay Kararları

T.C. 

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ 

E. 2007/4279 

K. 2008/706 

T. 7.2.2008 

• EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ (Eksik ve Kusurlu İmalatlar Hususunda Bilirkişilerden Ek Rapor Alınıp Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Edimlerinin Tamamını Yerine Getirip Getirmediği Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği) 

• EKSİK VE KUSURLU İMALATLAR ( Hususunda Bilirkişilerden Ek Rapor Alınıp Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Edimlerinin Tamamını Yerine Getirip Getirmediği Değerlendirilerek Karar Verileceği ) 

• AYIPLI İMALAT ( Eksik Ödenen İş Bedelinin Tahsili – Geçici Kabul Kusur ve Eksikliklerinden Halen Giderilmemiş Olanların Varlığına Dair İddiaların Dava Konusu Olmadığı Belirtilerek Eksik-Ayıplı İmalatların Varlığı Yönünden İnceleme Yapılmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu ) 

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik Ödenen İş Bedelinin Tahsili – Bilirkişilerden Ek Rapor...

Devamını Oku