Ayıplı İş Hakkında Yargıtay Kararları

 

T.C. 

YARGITAY 

15. HUKUK DAİRESİ 

E. 2003/2040 

K. 2003/5009 

T. 27.10.2003

• EKSİK İŞLER BEDELİ ( Alacağın Muaccel Olduğu Teslim Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İstenebileceği ) 

• ZAMANAŞIMI ( Eksik İşler Bedeli – Teslim Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İstenebileceği ) 

• AYIPLI İŞ ( İş Sahibinin Ayıba Vakıf Olur Olmaz Yükleniciyi Haberdar Etmesi Gereği ) 

818/m. 126/4, 128, 362

ÖZET : Yapılan şeydeki ayıplar sonradan meydana çıkmışsa, iş sahibinin bunlara vakıf olup yükleniciyi haberdar etmesi gerekir. Aksi takdirde eser bu ayıplar bakımından da onaylanarak kabul edilmiş sayılır. Somut olayda, ayıplı işler bakımından iş sahibi sorumluluktan kurtulmuştur. Davacıların ayıplı işlere değinen talepleri, bu nedenle red olunmalıdır. 

Devamını Oku