Ayıplı Mal Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5583

K. 2011/3458

T. 17.3.2011

 

• TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Şirket Yetkilisi Tarafından Davalı Tarafa Bir Şikayet Mektubu Yazıldığı ve Davalı Tarafından da Davacı Tarafa E-Mail ve Aynı İçerikli Faks Çekildiği – Mahkemece Bu E-Mail ve Faks Metni Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği )

 

• AYIPLI MAL DAVASI ( Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığına İlişkin Uyuşmazlık – Davalı Tarafından Davacı Tarafa E-Mail ve Aynı İçerikli Faks Çekildiği/Mahkemece Bu E-Mail ve Faks Metni Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği )

 

• SÜRESİNDE AYIP İHBARINDA BULUNULUP BULUNULMADIĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Tazminat Davası – Davalı Tarafından Davacı Tarafa E-Mail ve Aynı...

Devamını Oku