Aylık Bağlanması Hakkında Yargıtay Kararları

YARGITAY 

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8303 

K. 2012/2872 

T. 5.3.2012 

• YAŞLILIK AYLIKLARININ YERSİZ ÖDENMESİ ( Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti – Davacının Sebepsiz Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu/Davanın Reddi Gereği ) 

• KURUMA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Yaşlılık Aylıklarının Yersiz Ödenmesi – Davacının Sebepsiz Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu/Davanın Reddi Gereği ) 

• AYLIĞIN KESİLMESİ ( Kurumun Çalışmayı veya Yaşlılık Aylığı Alma Konusunda Seçim Hakkı Verdikten Sonra Aylığı Kesme Gibi Bir Yükümlüğü Bulunmadığı Gibi Davacının Sebepsiz Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını ve Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu ) 

• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yaşlılık Aylıklarının Yersiz Ödenmesi...

Devamını Oku