Anonim Şirketlerde Azınlık Oyu Hakkında Yargıtay Kararları

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2003/4-92

K. 2003/149

T. 13.5.2003

GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA (Dava Konusu Olayda Bilirkişi Olan Sanığın Fazla Para Almak İçin Bilirkişi Raporunda Hileli Bir Takım Davranışlar İçerisine Girdiğinin İddia Edilmesi)

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ (Soruşturmanın Genişletilmesi Yönünde Oy Kullanan Azınlık Üyenin Bu Görüşünün Çözülmesi Gerekli Bir Ön Sorun Teşkil Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi)

ÖN SORUN (Dava Konusu Olayda Azınlık Oylarının Özde Davayı Sonuçlandırıcı Nitelikte Oylarının Bulunmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi)

AZINLIK OYU (Soruşturmanın Genişletilmesi Yönünde Oy Kullanan Azınlık Üyenin Bu Görüşünün Çözülmesi Gerekli Bir Ön Sorun Teşkil Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi)

1412/m.135,240,256,381,384,385

765/m.240

ÖZET: Özel Dairenin çoğunluk oyunu oluşturan üç Üyesi, yüklenen...

Devamını Oku