Amme Alacakları Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/1907

K. 2011/7896

T. 30.5.2011

• BAĞ-KUR TARAFINDAN BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIĞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilemeyeceği – Kurum Tarafından Bağalanan Aylık ve Gelirlerin Haczedilmezliğine İlişkin Şikayetin Düzenleme Tarihi Nazara Alınarak Değerlendirilmesi Gereği )

• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Bağlanan Aylık Gelir ve Ödenekler – Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun Hükümlerine Göre Tahsil )

• AMME ALACAĞI ( 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Emeklilik Aylıkları Sigorta ve Emeklilik Sandıklarınca Bağlanan Aylıklarının Üçte Birinden Çoğu ve Dörtte Birinden Azının Haczedilemeyeceği – S.G.K.Tarafından Bağlanan Yaşlılık Aylığının Haczedilmezliğine İlişkin Şikayetin Yasa Yürürlük Tarihine Göre Değerlendirilmesi )

1479/m....

Devamını Oku