6552 Sayılı Kanun ile Yapılandırılan Gümrük Cezaları

6552 sayılı kanun değişikliğinin 80. maddesi ile çeşitli gümrük cezalarının borçları ve gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları yapılandırılabilecektir. 6552 Sayılı Torba Yasa da çıkarılan bu imkanla birlikte alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar yapılandırılarak vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sağlanacaktır. Bu konu ile ilgili yapılacak başvuruların şekli hakkında sitemiz üzerinden bilgilendirme yapacağız. 6552 Sayılı yasanın ilgili maddesinin tam metni aşağıdadır.

MADDE 80 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya...

Devamını Oku