İpoteğin Paraya Çevrilmesine İtiraz Hakkında Güncel Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12079

K. 2013/129

T. 14.1.2013

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İpoteğin Limit İpoteği Olmasının ve İhtarnameye Süresi İçerisinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği – Banka Tarafından İcra Takibi )

BANKA İHTARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Mahkemece Duruşma Açılarak Borçluların İhtarnameye İtirazlarının Süresinde Olup Olmadığının Araştırılacağı/Süresinde İse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı – Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği )

İPOTEK AKİT TABLOSU ( Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İhtiva Etmediği/Banka Tarafından Borçlulara Noter Marifetiyle İhtar Yapıldığı – Borçluların İhtarnameye Yapmış Olduğu İtirazın Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )

2004/m. 68/b,149,150

ÖZET: Alacaklı banka tarafından yapılan icra takibinde,...

Devamını Oku