Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi Hakkında Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/15330

K. 2013/6

T. 2.1.2013

TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( Davalı Bankanın 3. Kişinin Fiilini Taahhüt Ettiği/Davacının Kur Farkından Kaynaklanan Bedeli Talep Ettiği – Mektup Bedellerinin Ödeme Tarihindeki Kurdan ve Talep Tarihinden İtibaren Kanuni Faiz Yürütülmek Suretiyle Ödendiği/Alacak Davasının Reddine Karar Verileceği )

KUR FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalı Bankanın 3. Kişinin Fiilini Taahhüt Ettiği/Teminat Mektubunun Nakde Çevrildiği – Davacının Kur Farkından Kaynaklanan Bedeli Talep Ettiği/Fark Ödendiğinden Davanın Reddedileceği )

BANKANIN TEMİNAT MEKTUBUNU NAKDE ÇEVİRMESİ ( Davalı Bankanın 3. Kişinin Fiilini Taahhüt Ettiği/Davacının Kur Farkından Kaynaklanan Bedeli Talep Ettiği – Mektup Bedellerinin Ödeme Tarihindeki Kurdan ve Talep Tarihinden İtibaren Kanuni Faiz Yürütülmek...

Devamını Oku