İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/…… Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Ara karar gereği beyanlarımızı ihtiva eder

AÇIKLAMALAR

1-Davalı şirket ile müvekkil şirket arasında varolan ticari ilişki nedeniyle davalı şirket ……. tarihinde müvekkil şirketten almış olduğu mallar karşılığında müvekkilimize borçlanmıştır. Davalı, alım-satım işleminden kaynaklan borcunu müvekkil şirkete zamanında ödeyememiştir.  Müvekkil şirket bu konuda davalıyı defalarca yazılı ve sözlü şekilde uyarmış fakat borç ödenmeyince davalı şirket hakkında İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2013/………. Esas sayılı dosyasıyla takip başlatılmıştır. Davalı şirket ödeme emrini …… tarihinde tebellüğ  etmiştir. Davalı haksız ve mesnetsiz bir şekilde ve dilekçesinde hiçbir açıklama yapmadan afaki iddialarla borca itiraz etmiş ve takip durmuştur. İş bu sebeple huzurunuzda görülen davayı...

Devamını Oku