İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

DOSYA NO: 2013/………. Esas

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davaya ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davacı kendi adına aldığı GSM telefon aboneliğini başkasının kullanımına bırakmış olup, başkasının kullanımına bıraktığı telefon üzerinden yapılan görüşmelere ilişkin davacının yapmış olduğu itirazlar hukuki mesnetten yoksun olup reddi gerekir.

Davacının telefonunu kullanan ……………….. yazılı itirazı üzerine, dava konusu telefon kayıtları müvekkil firma çalışanlarımız tarafından çok yönlü incelemeden geçirilmiştir. Şebeke, santral ve fatura incelemeleri yapılmış ve herhangi bir arıza veya GSM hattına kaçak girme tespit edilememiştir. Ayrıca itiraz dilekçesi üzerine, yapılan araştırmada ………………………. numaralı telefonu davacının arkadaşı 3. Şahıs konumundaki …………………’nın kullanmakta olduğu farkedilmiştir. itiraz nedeniyle itiraza konu ……………………. numaralı GSM telefon aboneliği aranmış ve telefonu açan...

Devamını Oku