4568 SAYILI BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN 

(TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUNUN, ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN, ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUNUN, FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUNUN, GECEKONDU KANUNUNUN, SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN VE ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE BAZI TEKEL MADDELERİ FİYATLARINA YAPILAN ZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T.C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)

 

Kanun Numarası                 : 4568

Kabul Tarihi                        : 23/5/2000

Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 26/05/2000   Sayı : 24060

Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 39   Cilt : 6  

 

             Madde 1 – a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının...

Devamını Oku