Ağaç Bedeli ve Ağaçlandırma Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/12963

K. 2005/12292

T. 17.11.2005

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini-Eşyaların Yeddiemin Tarafından Gereken Özen Gösterilmediğinden Telef Olması)

EŞYALARIN TESLİMİ (Davacının Resmi Makam Olması/İşlemlerinde Bazı Bürokratik Prosedüre Uyulması Gerektiğinden Teslim Alma Süresinin Makul Olduğu)

HAKSIZ EYLEM (Eşyaların Zamanında Teslim Edilmemesi-Malların Zarar Görmesi)

AĞAÇ BEDELİ (Ağaçlar Tedbire Konu Olduklarından Ağaç Bedeline Yönelik Davanın Reddedilemeyeceği)

818/m.46, 47

ÖZET: Dava kamulaştırılmış oteldeki menkul, mütemmim cüz ve teferruat niteliğindeki şeylerin yeddiemin tarafından gereken özen gösterilmediğinden telef olması sebebiyle uğranılan zararın tazmini talebine ilişkindir. Davalı yeddiemin kendisine eşyaların teslim edilmesi talebi yapılmış olmasına rağmen malları...

Devamını Oku