BTK Kararları – Bilgi Verme Yükümlülüğü

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi                            : 07.12.2012

Karar No                                   : 2012/DK-15/609

Gündem Konusu                    : Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İşletmecilerin Kuruma Bilgi Verme Yükümlülüğü.

KARAR: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi, aynı Kanunun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6’ncı maddesinin (ı) ve (s) bentleri, yine aynı Kanun’un 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi, Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği’nin “Kuruma bilgi verme yükümlülüğü” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının...

Devamını Oku