Türkiye’de Bilişim Hukuku ve Uygulamaları

Bilişim Hukuku teknolojinin gelişmesine paralel olarak hızla güncellenmesi gereken bir alandır. Bilişim Hukuku alanında değerlendirme yaparken olaya Ceza Hukuku açısından ve Genel Hukuk kuralları açısından bakmak, eleştiri ve önerileri bu doğrultuda vermek mantıklı olacaktır. Zira Ceza Hukuku bakımından kavramlar farklı olduğu için öneri ve eleştirilerin farklı olacağından sağlıklı olan değerlendirme iki açıdan bakılarak yapılan değerlendirme olacaktır.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN

Teknolojini gelişmesine paralel olarak suçların unsurları da oluş şekli de değişmektedir. Ceza Kanununun ana mantığı olan “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi” gereğince ceza kanunlarında açıkça tanımlanmayan eylemlerden dolayı kişiler cezalandırılamaz. Bu sebeple suçluların cezalandırılması için teknolojinin değişimine göre kanunların ivedi bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Oysa ülkemizde teknolojik gelişmelere paralel olarak kanun güncellemeleri yapılmamaktadır. Bilişim Hukuku’na yönelik çıkan kanunlar şu anda oldukça az ve yetersizdir. Tabiki bu kanunların oluşmamasında gerek mecliste gerekse...

Devamını Oku